Tổng hợp tour Malaysia - Singapore 2023

Pegas Vietnam Travel Departure Tours in 2023

Tour-Pegas-Malaysia-Singapore-6-Ngay-5-Dem tour-Pegas-SINGAPORE-MALAYSIA-BATAM-ISLAND-5-ngay-4-dem
MALAYSIA - SINGAPORE CŨNG LÀ 1 HÀNH TRÌNH 2 QUỐC GIA NHƯNG 6 NGÀY 5 ĐÊM

Ngày khởi hành: Thứ 3 hằng tuần
SINGAPORE – MALAYSIA – BATAM ISLAND: 1 HÀNH TRÌNH 3 QUỐC GIA

Ngày khởi hành: Thứ 5 hằng tuần
TOUR-SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA-6-NGAY-5-DEM tour-Pegas-malaysia-singapore-5-ngay-4-dem
SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA: CŨNG LÀ 1 HÀNH TRÌNH 3 QUỐC GIA NHƯNG 6 NGÀY 5 ĐÊM

Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
MALAYSIA - SINGAPORE: 1 HÀNH TRÌNH 2 QUỐC GIA

Ngày khởi hành: Thứ 4 hằng tuần
TourNgày khởi hànhThángPhương tiệnNgười lớn(Đủ 11 tuổi)Trẻ em(Đủ 2 < 11 tuổi)Em bé(Dưới 2 tuổi)
MALAYSIA - SINGAPORE
5 NGÀY 4 ĐÊM
Thứ 4/6 Hằng Tuần
041
VJ825
09:40 – 12:35

VJ814
16:55 – 18:05

8.990.0008.090.0002.990.000
02, 08, 10, 15, 17, 22, 242
01, 03, 08, 10, 15, 17, 223
29415.490.00016.490.000
MALAYSIA - BATAM - SINGAPORE
5 NGÀY 4 ĐÊM
Thứ 5 Hằng Tuần
19 (28 Tết)114.990.00013.490.0003.490.000
20 (29 Tết)
21 (30 Tết)
26 (Mùng 5 Tết)
27 (Mùng 6 Tết)
22 (Mùng 1)15.990.00014.390.000
23 (Mùng 2)
24 (Mùng 3)
25 (Mùng 4)
02, 16, 2329.990.0008.990.0002.990.000
02, 09, 163
SINGAPORE - MALAYSIA
6 NGÀY 5 ĐÊM
Thứ 3 Hằng Tuần
19 (28 Tết)
26 (Mùng 5 Tết)
1
VJ813
07:00 – 10:15

VJ826
13:35 –14:30

15.990.00014.390.0003.490.000
31 (Mùng 10 Tết)12.990.00011.690.0002.990.000
0310.990.0009.990.000
07, 14, 21, 282
07, 14, 213
SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA
6 NGÀY 5 ĐÊM
Thứ 5 Hằng Tuần
09, 16, 232
VJ811
09:00 –12:10

VJ826
13:35 –14:30

11.990.000
09, 163