PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Quý khách có thể thanh toán dịch vụ đã đặt theo các hình thức sau:

1. TIỀN MẶT:

Vui lòng thanh toán tại văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Địa chỉ công ty: 17 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 84 028 6285 7777 / 1900969600

2. CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG:

Thông tin chuyển khoản:

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Địa chỉ công ty: 17 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 84 028 6285 7777 / 1900969600

Số tài khoản: 0071000987283

Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ ngân hàng: Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung chuyển khoản: “Ông / Bà …. (Tên khách hàng) thanh toán booking số ……, khởi hành ngày ….”

Sau khi thanh toán, vui lòng gửi ủy nhiệm chi của ngân hàng qua địa chỉ email của bộ phận Đặt Phòng: hieu.tran@pegast.vn; pegas@pegast.vn