CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI
Các tour/gói tour/các sản phẩm được khuyến mại không được áp dụng dồn mà chỉ có thể sử dụng mức khuyến mại có giá trị cao nhất để áp dụng cho mỗi lượt tour.
Ngoài ra, tất cả chương trình khuyến mại nhằm mục đích phục vụ khách hàng nên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc trao đổi hiện vật và chỉ có giá trị áp dụng cho các sản phẩm của Pegas Vietnam.