QUY ĐỊNH THANH TOÁN

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:
Sau khi xác nhận dịch vụ, tổng giá trị của gói tour phải được thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc.
Trong trường hợp sử dụng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin thanh toán và hóa đơn/ chứng từ liên quan.
Nếu bạn không chứng minh được chính xác thông tin hoặc chưa thanh toán/ chuyển khoản cho Pegas Vietnam. Pegas Vietnam có quyền trì hoãn hoặc hủy vé để tránh trường hợp lừa đảo, gian lận.