KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG
Trong trường hợp khách hàng không hài lòng với dịch vụ của Pegas Vietnam, vui lòng liên hệ ngay cho trưởng đoàn hướng dẫn để được giải quyết. Việc giải quyết phụ thuộc vào thời gian, trình tự tham quan, cũng như khả năng giải quyết căn cứ theo tình hình thực tế của Pegas Vietnam tại mỗi thời điểm.
Trong trường hợp vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vui lòng gửi ý kiến trực tiếp đến email: pegas@pegast.vn. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến du lịch Pegas Vietnam sẽ liên lạc và có hướng giải quyết phù hợp nhất.
Trong trường hợp bất khả kháng và thiệt hại do bên thứ 3, hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, tất cả quyết định sẽ theo đúng phán quyết của tòa án và pháp luật Việt Nam.